Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2022 je soutěžní festival amatérských filmů s tematikou rizikového chování, určený dětem a mládeži ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež, s registrovanou ochrannou známkou. Vlastníkem této ochranné známky, včetně loga, je Městská část Praha 12, která tuto soutěž zorganizovala na svém území již v roce 2007. Od roku 2008 má soutěž celopražský charakter, od roku 2018 Městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR soutěž rozšířila za hranice hlavního města a mohou se ji účastnit děti a mládež ze školských zařízení a nízkoprahových klubů pro děti a mládež z celé České republiky a Antifetfest tak získal celorepublikový charakter.

 

Obvodní kolo

 

Městská část Praha 12 se vyhlášením svého 13. obvodního kola zapojuje do prvního ročníku celorepublikového kola amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019, která je určena pro žáky základních škol a studenty středních škol. Soutěžní snímky můžete odevzdávat do 29. března 2019 do podatelny MČ Praha 12, nebo přímo k rukám protidrogové koordinátorky Marie Vašákové na odbor sociálních věcí ÚMČ Praha 12 v Čechtické ulici. Modifikovanou přihlášku pro soutěžící z naší městské části naleznete zde